Game about Squares

O hře

Přesouvej tvary na jejich správné protějšky! Ve hře Game about Squares je tvým úkolem pokrýt všechny kruhy!