Game about Squares

Game about Squares

Přesouvej tvary na jejich správné protějšky! Ve hře Game about Squares je tvým úkolem pokrýt všechny kruhy!