Naruto Adventure

Předveď svou ninja sílu a získej krabičku s pokladem! Nejdřív musíš získat speciální klíč. Potom budeš moct najít a otevřít kouzelný poklad. Utíkej a skákej po římsách a dávej pozor na zuřivého draka. Zachraň s Narutem celou situaci!

Naruto Dobrodružství je jednou z našich vybraných Naruto Hry.