Farm Frenzy 3

Farm Frenzy 3

4.51,389 Hlasů
Vydej se do cizí země a rozjeď si tam svou vlastní farmu! Chovej výnosné druhy zvířat, jako například perličky a prodávej jejich vajíčka! Shromažďuj zdroje a potřebné věci získej obchodováním. Starej se o trávu, nakupuj vodu a vybuduj úspěšnou farmu!